Mỗi lập trình viên đều cần có ít nhất một Side Project

Viết bởi Ông Già Coder EB vào 2015-05-27
Chủ đề:

Untitled.png

Lý do tại sao Bạn cần làm Side Project

Việc gì tạo nên một Ý tưởng tốt cho Side Project

Đơn giản - Ý tưởng lớn thường dẫn đến sự chần chừ, nên bắt đầu với những ý tưởng đơn giản hơn, mà bạn nghĩ là mình có thể làm được trong vài ngày.

Cụ thể và thiết thực - không cần phải là một ứng dụng đồ sộ, ra đời nhằm tạo nên một cuộc cách mạng. Side Project tốt có thể chỉ giúp giải quyết một công việc cụ thể cho một nhóm đối tượng xác định. (Tóm lại, là làm cái gì đó hẹp thôi cũng ổn, không sao cả.)

Đặc biệt, độc đáo

Tìm đâu ra Thời gian để làm Side Project

Tôi nên bắt đầu như thế nào

Một số bài viết có thể đọc thêm:

Không lập trình khi rảnh rỗi có biến bạn thành developer tồi

If you don’t have pet projects, I don’t think I want you

kipalog.com này cũng là một Side Project của một nhóm xuất phát từ ý tưởng cho bản thân nhóm và cộng đồng sử dụng. Cũng hay đó chứ, chúc kipalog thành công.

Bài viết còn sơ khai, chủ yếu mình muốn đây là nơi mọi người có thể chia sẻ ý tưởng, chia sẻ side project tâm đắc của mình để mọi người cùng bình loạn.