in forest we love

Viết bởi Cô Đào vào 2020-08-19
Chủ đề:

Untitled.png

Em và anh

Ta đều chán cuộc đời này

Ta đều biết

Những tội lỗi nào đâu sửa được

Loài người thật dối gian

Em và anh

Tổ tiên ta đã ăn trái cấm xanh

Nên đời mình phải ở đây

Trần gian này

Phải đền tội

Nếu một lúc nào đó anh muốn tìm cứu rỗi

Đây cánh rừng xanh thẳm có em chờ.

Untitled.png

Thơ: cô Đào / Vi An