Ta đợi nhau tháng Mười

Ta đợi nhau tháng Mười

Em đợi tháng Mười, em đợi anh

Ta sẽ đợi nhau đến ngày lành

Qua mùa mưa bão, trời trong lại

Như mái tóc em được dỗ dành.

Em mong anh mãi, anh về nhé

Chớ để dòng thư xanh cũ màu

Những lời anh viết cho em đó

Em đợi anh về, đọc cùng nhau.

Nấu cơm, đọc sách và làm thơ

Tháng Mười thật đáng để mong chờ

Một, hai, ba, bốn, năm ngày nữa

Chỉ chút nữa thôi, là hết mơ.

(Hết mơ thì anh sẽ về)

Yêu và nhớ anh.