Anh có yêu em nhất không?

Viết bởi Cô Đào vào 2020-08-19
Chủ đề:

Untitled.png

Em muốn anh thương em nhất

Em muốn được là trung tâm

Trong trái tim nồng ấm ấy

Là em, anh nhớ anh mong

Em muốn nhiều điều khác nữa

Mọi điều khác nữa là anh

Có anh và tình yêu ấy

Một tình yêu rất trong lành

Anh đôi khi sẽ quên lãng

Anh đôi khi sẽ thờ ơ

Em hiểu mà, không sao cả

Trong anh, em vẫn nàng thơ

Chỉ một hồ nghi bé nhỏ

Anh có yêu em nhất không?

Vì câu hỏi còn bỏ ngỏ

Nên em chưa dám yên lòng.