Anh có yêu em nhất không?

Anh có yêu em nhất không?

Em muốn anh thương em nhất
Em muốn được là trung tâm
Trong trái tim nồng ấm ấy
Là em, anh nhớ anh mong

Em muốn nhiều điều khác nữa
Mọi điều khác nữa là anh
Có anh và tình yêu ấy
Một tình yêu rất trong lành

Anh đôi khi sẽ quên lãng
Anh đôi khi sẽ thờ ơ
Em hiểu mà, không sao cả
Trong anh, em vẫn nàng thơ

Chỉ một hồ nghi bé nhỏ
Anh có yêu em nhất không?
Vì câu hỏi còn bỏ ngỏ
Nên em chưa dám yên lòng.