The Talented Mr. Ripley (1999) - Một bộ phim chủ đề tâm lý tội phạm không thể bỏ qua

Viết bởi Cô Đào vào 2019-07-11
Chủ đề:

Untitled.png

Ghi lại một số cảm nhận về ý nghĩa của bộ phim, liên hệ với thực tế cuộc sống sau khi xem xong:

Untitled.png

Phim tuy tập trung vào nhân vật Tom Ripley nhưng lại là ẩn dụ, phản ánh tất cả những dục vọng, tham sân si của con người. Tội phạm thì vốn dĩ trước đó cũng từng là một con người bình thường mà thôi. Thiên thần và ác quỷ, chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng.

(A relaxing Sunday, watching movie together from distance, with Dương Vì Phát)