Viết cho một người ra đi

Viết cho một người ra đi

Cuộc đời là thế
Khi ta chưa kịp yêu người
Cuộc đời là thế
Khi người chưa nhận ra ta
Đã lìa xa mãi
Những hình hài chìm dưới châu sa

Cuộc đời là thế
Người ta chưa kịp yêu nhau
Đã ươm mầm đắng
Của những trái sầu khổ đau

Vivian
(Viết cho những điều dường như không thể tìm lại)

(Tặng anh Thịnh, người luôn yêu thương chị Lan vô cùng, nay đã ra đi)