Nếu ai hiểu được mình

Viết bởi Cô Đào vào 2016-01-06
Chủ đề:

Untitled.png

Ai cũng có vết thương

Tự chữa lành, tự khỏi

Ai cũng có nỗi lòng

Chôn sâu vào một cõi…

Nếu thấy tôi hay cười

Không phải là nông nổi

Cũng chẳng phải quá vui

Mà để quên mệt mỏi

Nếu chưa thấy tôi buồn

Không phải đời êm ả

Buồn có gì hay ho…

Mà khoe cùng thiên hạ?

Ai cũng có vết thương

Ai cũng nhiều trăn trở

Ai cũng biết cuộc đời

Chuyện buồn dài muôn thuở…

Nếu ai hiểu được mình

Họ sẽ luôn biết rõ

Sau nước mắt, nụ cười

Mình… rất là “này nọ”…

Untitled.png