Không Đề

Viết bởi Ông Già Coder EB vào 2019-06-14
Chủ đề:

Untitled.png

Sáng nay, vừa tính cuối tuần này sẽ mò vào blog cũ của mình (http://notes.viphat.work) và bê một số bài viết từ blog cũ sang bên Dương & Đào family này. Dự định sẽ thường xuyên viết trở lại thì nhận được tin nhắn từ một bạn trên Facebook, cảm ơn mình vì một bài viết trước đây của Blog notes.viphat.work đã tạo động lực cho bạn kiên trì đi tiếp con đường lập trình của bạn ấy.

Untitled.png

Cảm thấy cuộc đời có nhiều sự ngẫu nhiên trùng hợp đến bất ngờ.

Mọi việc mình làm, dù nhỏ nhặt, chỉ cần có ý nghĩa (với chính bản thân mình hoặc một ai đó, mà mình không biết trước được.), thì đều đáng để làm cả. Just do it.