All "Làm" Posts

Lại dọn nhà mới cho Blog với sự trợ giúp của ChatGPT và Github Copilot 2024-03-14
Chat GPT giúp ích cho công việc của mình thế nào 2023-07-04
Sắp xếp công việc để nghỉ Tết 2022-01-26
Ta khác gì một con robot? 2021-07-27
Chuyện làm thêm và thị trường chợ đen giá bèo 2021-06-10
Hãy chủ động để thăng tiến 2021-05-12
Tâm sự của một leader 2021-04-06
Multi-task đã lỗi thời? 2021-02-25
Yên ổn với tầm thường 2021-02-24
Yêu mình chính là thương người 2021-01-04