Recent posts

"Ta thực sự muốn gì?"

"Ta thực sự muốn gì?"

Mười một giờ đêm. Đầu óc còn quá tỉnh táo để vào giấc ngủ. Mắt mình cứ nhìn vào những ánh sáng le lói trong căn phòng và miên man suy nghĩ. Thấy...