All "Học" Posts

Học Tiếng Nhật hay bất kì ngoại ngữ nào với ChatGPT 2024-01-08
自古圣贤可佩但不可学,唯有曾国藩可佩亦可学 2023-05-14
Nhất thể và Phân tách - từ sơ sinh đến khi nên người (1) 2023-03-06
Cái gì không biết thì ta Google 2022-11-03
Học lại tiếng Nhật tuổi 30+ 2022-07-03
Tản mạn về Tư Duy Cầu Tiến 2021-12-14
Tiền không mua được gì? - đọc và suy ngẫm (1) 2021-08-05
Principles của Ray Dalio và chuyện Open-minded 2020-06-07
AlexD Music Insight và phương pháp dạy con nói tiếng Anh từ thuở lọt lòng 2020-05-16
Học Cách Học (P2) - Dùng Pomodoro để đập tan trì hoãn 2020-03-22