YAF

YAF là chuyên mục mình dành riêng để nói về những người mà mình follow và gặt hái được những giá trị hữu ích từ họ. YAF thực ra là viết ngắn gọn cho câu nói mà mình rất tâm đắc: "You are the Average of the Five people you spend the most time with". Và những người đó không chỉ là người mình gặp gỡ trực tiếp mà cũng có thể là người mà mình xem - nghe - đọc họ hàng ngày.