Tư duy tài chính

Quá trình trưởng thành của tụi mình trong tư duy về tiền bạc, từ những người không hề biết tiết kiệm, chưa biết lo nghĩ cho tương lai, dần dần học được những bài học vỡ lòng về quản lý tài chính cá nhân và học cách đầu tư cho một tương lai bền vững hơn.