Tư duy tài chính

Quá trình trưởng thành của tụi mình trong tư duy về tiền bạc, từ những người không hề biết tiết kiệm, chưa biết lo nghĩ cho tương lai, dần dần học được những bài học vỡ lòng về quản lý tài chính cá nhân và học cách đầu tư cho một tương lai bền vững hơn.

Tài sản hay Tiêu sản

Tài sản hay Tiêu sản

Trong tài chính cá nhân, một trong các khái niệm cơ bản cần nằm và phân biệt là Tài sản (Asset) và Tiêu sản (Liability), bạn không thể thành công về mặt tài...

Giá trị thời gian của Tiền

Giá trị thời gian của Tiền

Đã lâu mình (E.B) không viết bài mới trên blog Dương Đào, kể từ bài viết giới thiệu về kênh Youtube Two Cents. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ngáng chân, chưa cho...