Lối sống

A collection of 7 posts

Tâm sự trong lúc bận rộn

Tâm sự trong lúc bận rộn

Chuyện là, dạo gần đây mình hơi bận. Mình bận đến nỗi không có thời gian cho tâm trí suy nghĩ, suy niệm và viết lách. Nhưng mình vẫn nhớ những con chữ...

Tối giản các mối quan hệ

Tối giản các mối quan hệ

Bạn có tin rằng chúng ta đang nằm trong một vòng tròn nào đó mà những người có cùng sự quan tâm sẽ trở nên bạn hữu của nhau. Mỗi người có rất...