Ghi vội

Chuyên mục này tập hợp những dòng suy nghĩ, ý tưởng, tâm tư thoáng qua, được Phát và Vy ghi nhanh lại. Tiện cho việc nhìn lại chính mình hay tập hợp trở thành bài viết hoàn chỉnh vào một ngày đẹp trời.