Đọc

Đọc là một hành trình kết nối với chính bản thân, kết nối với tác giả để mở ra một thế giới quan mới, hoặc soi chiếu vào những suy tư nội tâm có sẵn. Tại đây chúng mình muốn ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ khi đọc và chia sẻ cùng các bạn.