Cảm nghiệm

Mọi thứ mà chúng ta học, đọc, đi, làm, trải nghiệm trong đời sống này cuối cùng cũng để chiêm nghiệm ra một điều gì đó phục vụ lại cho cuộc sống của ta. Khiến ta trở thành một người tốt hơn, đẹp hơn, thông thái hơn, tinh tế ý nhị hơn, cảm xúc hơn. Nơi đây chứa những bài viết như thế, về những điều mà chúng mình cảm nghiệm nhằm tốt cho mình, đẹp cho đời.